RAPORTY OKRESOWE 2020

Raport nr 3 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku do pobrania tutaj

Raport nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019″

 • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
 • Wybrane dane finansowe skonsolidowane do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające opinię i raport do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane do pobrania  tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. do pobrania tutaj
 • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj
 • Informacja Zarządu do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej do pobrania tutaj
 • Ocena Rady Nadzorczej do pobrania tutaj

Raport nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2019″

 • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
 • Wybrane dane finansowe jednostkowe do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające opinię i raport do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A do pobrania tutaj
 • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj
 • Informacja Zarządu do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu do pobrania tutaj
 • Ocena Rady Nadzorczej do pobrania tutaj