2013.06.26 – ZWZA

Sprawozdanie nr RNS.02/05/13 z dnia 29 maja 2013 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Wyciąg z protokołu 14 posiedzenia Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 29 maja 2013 roku do pobrania tutaj

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu do pobrania tutaj

Projekty uchwał

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Formularze

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla jednostek organizacyjnych) do pobrania tutaj

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla osób fizycznych) do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne do pobrania tutaj

Liczba akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów do pobrania tutaj

Podjęte uchwały

Uchwały z dnia 26 czerwca 2013 roku do pobrania tutaj