Ład korporacyjny

Informacja o stanie stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre  Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 do pobrania tutaj

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym do pobrania tutaj

Informacja dotycząca polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów do pobrania tutaj

Informacja dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do pobrania tutaj