RAPORTY BIEŻĄCE 2019

Raport nr 28

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 27

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 26

 • „Pokrycie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi Spółki” do pobrania tutaj

Raport nr 25

 • „Nabycie akcji własnych” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 25

„Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych transakcji nabycia akcji własnych” do pobrania tutaj

Raport nr 24

 • „Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki” do pobrania tutaj

Raport nr 23

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 22

 • „Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 22

„Treść uchwały nr 1063/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 21

 • „Nabycie akcji własnych” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 21

„Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych transakcji nabycia akcji własnych” do pobrania tutaj

Raport nr 20

 • „Rozpoczęcie skupu akcji własnych” do pobrania tutaj

Raport nr 19

 • „Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Spółki” do pobrania tutaj

Raport nr 18

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 17

 • „Informacja o rejestracji przez sąd zmiany Statutu Spółki” do pobrania tutaj

Raport nr 16

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 15

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 14

 • „Kolejna kadencja dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej” do pobrania tutaj

Raport nr 13

 • „Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję” do pobrania tutaj

Raport nr 12

 • „Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły”do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 12

Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 19.06.2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 11

 • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji  i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 10

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 9

 • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na środę, dnia 19 czerwca 2019 roku” – dostępny tutaj
 • Załącznik nr 1 do raportu nr 9
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutajZałącznik nr 2 do raportu nr 9
  Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał do pobrania tutaj
 • Załącznik nr 3 do raportu nr 9
  Uzasadnienie do projektu Uchwały do punktu 15 porządku obrad do pobrania tutaj

Raport nr 8

 • „Informacja Zarządu” do pobrania tutaj

Raport nr 7

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 6

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 4

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2019 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

  • „Terminy publikacji raportów okresowych” do pobrania tutaj

Raport nr 2

  • „Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji”  do pobrania tutaj

Raport nr 1

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 roku” do pobrania tutaj