RAPORTY BIEŻĄCE 2015

Raport nr 39

  • „Komunikat Zarządu Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 38

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 37

  • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 36

  • „Informacja o połączeniu Solar Company S.A. ze spółką zależną – Solar Dystrybucja Sp. z o.o.” do pobrania tutaj

Raport nr 35

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 34

  • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji  i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 33

  • „Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły”do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 33

 •  „Podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 19.10.2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 32

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 31

  • „Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 31

 • Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Łukasza Zakrzewskiego /niezależny/ do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 31

 • Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Adama Lorenc /niezależny/ do pobrania tutaj

Raport nr 30

  • „Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Solar Company S.A. ze spółką zależną – Solar Dystrybucja Sp. z o.o. ” do pobrania tutaj

Raport nr 29

  • „Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Solar Company S.A. ze spółką zależną – Solar Dystrybucja Sp. z o.o. ” do pobrania tutaj

Raport nr 28

  • „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.  ” na dzień 19.10.2015 roku do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 28

 •  Ogłoszenie o zwołaniu NZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 28

 •  Treść projektów uchwał do pobrania tutaj

Raport nr 27

  • „Oświadczenie o rezygnacji osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A. ” do pobrania tutaj

Raport nr 26

  • „Oświadczenie o rezygnacji osoby nadzorującej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Solar Company S.A. ” do pobrania tutaj

Raport nr 25

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 24

  • „Uzgodnienie i przyjęcie planu połączenia spółek: Solar Company S.A. ze spółką zależną Solar Dystrybucja Sp. z o.o.” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 24

 • Plan połączenia spółek Solar Company S.A. ze spółką zależną Solar Dystrybucja Sp. z o.o. do pobrania tutaj

Raport nr 23

  • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 22

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2015 roku” do pobrania  tutaj

Raport nr 21

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2015 roku” do pobrania   tutaj

Raport nr 20

  • „Informacja o powierzeniu funkcji osobom nadzorującym (członkom Rady Nadzorczej)” do pobrania  tutaj

Raport nr 19

  • „Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję” do pobrania  tutaj

Raport nr 18

  • „Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)” do pobrania  tutaj

Raport nr 17

  • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji  i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 16

  • „Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły”do pobrania  tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 16

 •  „Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 26.06.2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 15

  • „Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Solar Company S.A.” do pobrania  tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 15

 • Zawiadomienie oraz życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej” do pobrania tutaj

Raport nr 14

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2015 roku” do pobrania   tutaj

Raport nr 13

  • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.  ” na dzień 26.06.2015 roku do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 13

 •  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 13

 •  Treść projektów uchwał do pobrania tutaj

Raport nr 12

  • „Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.  ” do pobrania tutaj

Raport nr 11

  • „Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy” do pobrania tutaj

Raport nr 10

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 9

  • „Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji”  do pobrania tutaj

Raport nr 8

  • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 7

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 6

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2015 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

  • „Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji”  do pobrania tutaj

Raport nr 4

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2015 roku”  do pobrania tutaj

Raport nr 3

  • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015” do pobrania tutaj

Raport nr 2

  • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 1

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2014 roku” do pobrania tutaj