RAPORTY BIEŻĄCE 2021

Raport nr 9

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 8

  • „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok ” do pobrania tutaj

Raport nr 7

  • „Informacja o oddaleniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie” do pobrania tutaj

Raport nr 6

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 4

  • „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 2

  • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021” do pobrania tutaj

Raport nr 1

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2020 roku” do pobrania tutaj