2020.06.05 – ZWZA

Zarząd Spółki Solar Company Spółka Akcyjna informuje, że w związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Spółka zapewnia, że miejsce odbycia zgromadzenia spełniać będzie najwyższe standardy bezpieczeństwa osobistego. Spółka zapewnia salę posiedzenia o dużej powierzchni, w której zachowane zostaną bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami. Ponadto do dyspozycji uczestników zgromadzenia będą certyfikowane płyny dezynfekujące, maski i rękawiczki. Natomiast głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego, co zapewni możliwość pozostania na bezpiecznym, wyizolowanym stanowisku zapewnionym uczestnikom przez cały czas trwania obrad.


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu do pobrania tutaj


PROJEKTY UCHWAŁ

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń do pobrania tutaj


FORMULARZE

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla jednostek organizacyjnych) do pobrania tutaj

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla osób fizycznych) do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne do pobrania tutaj


LICZBA AKCJI I GŁOSÓW

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów do pobrania tutaj


Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku do pobrania tutaj


PODJĘTE UCHWAŁY

Podjęte uchwały z dnia 05.06.2020 roku do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń do pobrania tutaj