Dokumenty korporacyjne

Statut Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Regulamin Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Regulamin Rady Nadzorczej Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Regulamin Zarządu Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.  do pobrania tutaj