Władze – zarząd, rada nadzorcza

STANISŁAW BOGACKI – PREZES ZARZĄDU

Stanisław Bogacki jest współzałożycielem i istotnym akcjonariuszem Solar Company S.A. Związany jest ze Spółką od momentu jej powstania w 1989 roku. W Spółce odpowiada m.in. za sieć sprzedaży marki SOLAR na rynku polskim i na rynkach zagranicznych i strategię rozwojową spółki.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie m. in. w 1984 r. uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie okulistyki, a w 1988 r. tytuł doktorski.

ALEKSANDRA DANEL – WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Danel jest związana z Solar Company S.A. od 2004 roku. W Spółce odpowiada za działania z dziedziny Public Relations, wizerunku i komunikacji.

Jest absolwentką Laboratory Institute of Merchandising College, na kierunku Fashion Management w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Rada nadzorcza

W skład rady nadzorczej wchodzą:

Sebastian Samol – Przewodniczący Rady Nadzorczej /niezależny/ życiorys do pobrania tutaj

Łukasz Zakrzewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /niezależny/ życiorys do pobrania tutaj

Stanisław Wojciech Bogacki – Członek Rady Nadzorczej /zależny/ życiorys do pobrania tutaj

Adam Lorenc – Członek Rady Nadzorczej / niezależny/ życiorys do pobrania tutaj

Waldemar Górka – Członek Rady Nadzorczej /niezależny/ życiorys do pobrania tutaj