2012.12.19 – NWZA

Regulamin Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu do pobrania tutaj

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad i zgłoszenie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Projekty uchwał

Zbiorcze zestawienie zaktualizowanych treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 grudnia 2012 roku do pobrania tutaj

Formularze

Zaktualizowany Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla jednostek organizacyjnych) do pobrania tutaj

Zaktualizowany Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla osób fizycznych) do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez jednostki organizacyjne do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne do pobrania tutaj

Liczba akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów do pobrania tutaj

Podjęte uchwały

Uchwały z dnia 19 grudnia 2012 roku, oraz po wznowieniu posiedzenia w dniu 3 stycznia 2013 roku do pobrania tutaj