2013.03.07 – NWZA

Regulamin Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania
tutaj

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu do pobrania tutaj
tutaj

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad i zgłoszeniu projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania tutaj
tutaj

Projekty uchwał

Zbiorcze zestawienie zaktualizowanych treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 7 marca 2013 roku do pobrania tutaj

Formularze

Zaktualizowany Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla jednostek organizacyjnych) do pobrania
tutaj

Zaktualizowany Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla osób fizycznych) do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez jednostki organizacyjne do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne do pobrania tutaj

Liczba akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów do pobrania
tutaj

Podjęte uchwały

Uchwały z dnia 07 marca 2013 roku do pobrania tutaj

Uchwały z dnia 04 kwietnia 2013 roku (kontynuacja po przerwie NWZA Solar Company S.A. z dnia 07 marca 2013 roku) do pobrania tutaj