2019.06.19 – ZWZA


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu do pobrania tutaj


PROJEKTY UCHWAŁ

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Uzasadnienie do projektu Uchwały do punktu 15 porządku obrad do pobrania tutaj


FORMULARZE

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla jednostek organizacyjnych) do pobrania tutaj

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla osób fizycznych) do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne do pobrania tutaj

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów do pobrania tutaj


Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku do pobrania tutaj


Podjęte uchwały z dnia 19.06.2019 roku do pobrania tutaj