2012.06.26 – ZWZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2012r. do pobrania tutaj

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2012r. do pobrania tutaj

Roczny raport 2011 grupy kapitałowej Solar Company S.A oraz Roczny raport 2011 spółki Solar Company S.A.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Solar Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu do pobrania tutaj

Projekty uchwał

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Solar Company S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku do pobrania tutaj

Formularze

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla
jednostek organizacyjnych) do pobrania tutaj

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla
osób fizycznych) do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez jednostki organizacyjne do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne do pobrania tutaj

Liczba akcji i głosów

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów do pobrania tutaj

Podjęte uchwały

Uchwały z dnia 26 czerwca 2012 roku do pobrania tutaj