2021.06.25 – ZWZA

Zarząd Spółki Solar Company Spółka Akcyjna informuje, że w związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Spółka zapewnia, że miejsce odbycia zgromadzenia spełniać będzie najwyższe standardy bezpieczeństwa osobistego. Spółka zapewnia salę posiedzenia o dużej powierzchni, w której zachowane zostaną bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami. Ponadto do dyspozycji uczestników zgromadzenia będą certyfikowane płyny dezynfekujące, maski i rękawiczki. Natomiast głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego, co zapewni możliwość pozostania na bezpiecznym, wyizolowanym stanowisku zapewnionym uczestnikom przez cały czas trwania obrad.


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu do pobrania tutaj


PROJEKTY UCHWAŁ

Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. do pobrania tutajFORMULARZE

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla jednostek organizacyjnych) do pobrania tutaj

Formularz Pozwalający Na Wykonywanie Prawa Głosu Przez Pełnomocnika (dla osób fizycznych) do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe do pobrania tutaj

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne do pobrania tutaj


LICZBA AKCJI I GŁOSÓW

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów do pobrania tutaj


SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku do pobrania tutaj

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za lata 2019 i 2020 do pobrania tutaj

Raport Biegłego Rewidenta z oceną sprawozdania o wynagrodzeniach do pobrania tutaj

 


PODJĘTE UCHWAŁY

Podjęte uchwały z dnia 25.06.2021 roku do pobrania tutaj