Kalendarz

 

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:
31 marca 2020 roku Jednostkowy raport roczny SOLAR COMPANY S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy SOLAR COMPANY  S.A. za rok 2019

 

Skonsolidowany raport półroczny:
30 września 2020 roku Skonsolidowany raport półroczny Grupy SOLAR COMPANY S.A. za I półrocze 2020 r.

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
29 maja 2020 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy  SOLAR COMPANY S.A. za I kwartał 2020 roku
13 listopada 2020 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy SOLAR COMPANY  S.A. za III kwartał 2020 roku