RAPORTY OKRESOWE 2013

Raport nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A.”

 • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
 • Wybrane dane Jednostkowe do pobrania tutaj
 • Opinia i Raport Biegłego Rewidenta do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Solar Company S.A.do pobrania tutaj
 • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj
 • Raport nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

 • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
 • Wybrane dane skonsolidowane do pobrania tutaj
 • Opinia i Raport Biegłego Rewidenta do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Skonsoldowane do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.do pobrania tutaj
 • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj
 • Raport nr 3 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

 • Skonsolidowant raport kwartalny za I kwartał 2013 do pobrania tutaj
 • Raport nr 4 „Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

 • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane i Jednostkowe do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. do pobrania tutaj
 • Raport Biegłego Rewidenta (dotyczy sprawozdania skonsolidowanego) do pobrania tutaj
 • Raport Biegłego Rewidenta (dotyczy sprawozdania jednostkowego) do pobrania tutaj
 • Wybrane dane finansowe do pobrania tutaj
 • Raport nr 5 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 do pobrania tutaj/a>