RAPORTY OKRESOWE 2014

Raport nr 5 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 do pobrania tutaj

Raport nr 4 „Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

  • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane i Jednostkowe do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. do pobrania tutaj
  • Raport Biegłego Rewidenta (dotyczy sprawozdania skonsolidowanego) do pobrania tutaj
  • Raport Biegłego Rewidenta (dotyczy sprawozdania jednostkowego) do pobrania tutaj
  • Wybrane dane finansowe do pobrania tutaj

Raport nr 3 „Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.”

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 do pobrania tutaj

Raport nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013”

  • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
  • Wybrane dane Skonsolidwane do pobrania tutaj
  • Opinia i Raport Biegłego Rewidenta do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. do pobrania tutaj
  • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj

Raport nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2013”

  • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
  • Wybrane dane Jednostkowe do pobrania tutaj
  • Opinia i Raport Biegłego Rewidenta do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe do pobrania tutaj
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Solar Company S.A do pobrania tutaj
  • Oświadczenia Zarządu do pobrania tutaj