Contact

CONTACT TO THE INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT

Alicja Kozłowska
Menedżer Biura Zarządu, Solar Company S.A.
adres e-mail:  alicja.kozlowska@solar.com.pl

 

 

Solar Company S.A.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Torowa 11, 61-315 Poznań

Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000385070

Kapitał zakładowy, w całości wpłacony: 30.000.000,00 zł.

NIP: 779-10-19-139