Aktualności

26.04.2021 r.

Raport nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020″

 • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
 • Wybrane dane finansowe skonsolidowane do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające opinię i raport do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania do pobrania tutaj
 • Informacja Zarządu w sprawie podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu do pobrania tutaj
 • Ocena Rady Nadzorczej do pobrania tutaj

 

Raport nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2020″

 • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
 • Wybrane dane finansowe jednostkowe do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające opinię i raport do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania do pobrania tutaj
 • Informacja Zarządu w sprawie podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu do pobrania tutaj
 • Ocena Rady Nadzorczej do pobrania tutaj