Aktualności

13.08.2021 r.

Spółka Solar Company S.A. nabyła 147.649 akcji własnych stanowiących 4,9216% kapitału zakładowego Spółki przez przyjęcie ofert złożonych Spółce przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na opublikowane Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. z dnia 22 lipca 2021 r.

 

22.07.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. do pobrania tutaj