Aktualności

28.05.2021 r.

  • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku” – do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 10- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 10  – Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał do pobrania tutaj