Aktualności

8 maja 2020 roku

Raport nr 10

  • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 5 czerwca 2020 roku” – do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 10- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 10  – Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał do pobrania tutaj

Załącznik nr 3 do raportu nr 10 – Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń do pobrania tutaj