Aktualności

31.03.2022 r.

Raport nr 2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021″

 • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
 • Wybrane dane finansowe skonsolidowane do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające opinię i raport do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane do pobrania tutaj
 • Wyodrębniony plik ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym z wbudowaną przeglądarką iXBRL (plik nie stanowi oficjalnego sprawozdania, służy tylko do wizualizacji danych sprawozdania) do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania do pobrania tutaj
 • Informacja Zarządu w sprawie podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu do pobrania tutaj
 • Ocena Rady Nadzorczej do pobrania tutaj

 

Raport nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021

 • List Prezesa Zarządu do pobrania tutaj
 • Wybrane dane finansowe jednostkowe do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające opinię i raport do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe do pobrania tutaj
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania do pobrania tutaj
 • Informacja Zarządu w sprawie podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego do pobrania tutaj
 • Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu do pobrania tutaj
 • Ocena Rady Nadzorczej do pobrania tutaj

 

23.02.2022 r.

Spółka Solar Company S.A. nabyła 225.695 akcji własnych stanowiących 7,5232% kapitału zakładowego Spółki przez przyjęcie ofert złożonych Spółce przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na opublikowane Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. z dnia 4 lutego 2022 r.

 

04.02.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. do pobrania tutaj

 

13.08.2021 r.

Spółka Solar Company S.A. nabyła 147.649 akcji własnych stanowiących 4,9216% kapitału zakładowego Spółki przez przyjęcie ofert złożonych Spółce przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na opublikowane Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. z dnia 22 lipca 2021 r.

 

22.07.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. do pobrania tutaj