Aktualności

 

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:
26 kwietnia2021 roku Jednostkowy raport roczny SOLAR COMPANY S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy SOLAR COMPANY  S.A. za rok 2020

 

Skonsolidowany raport półroczny:
30 września 2021 roku Skonsolidowany raport półroczny Grupy SOLAR COMPANY S.A. za I półrocze 2021 r.

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
28 maja 2021 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy  SOLAR COMPANY S.A. za I kwartał 2021 roku
15 listopada 2021 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy SOLAR COMPANY  S.A. za III kwartał 2021 roku