Aktualności

24.04.2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na wtorek, dnia 21 maja 2024 roku tutaj

 

09.02.2024 r.

Z dniem 9 lutego 2024 r. akcje Spółki zostały wycofane z obrotu na rynku regulowanym. Akcje Spółki pozostają zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

 

04.08.2023 r.

  • „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 31 sierpnia 2023 roku” – do pobrania  tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 16- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 16– Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał do pobrania tutaj

 

04.07.2023 r.

Wezwanie do zapisywania się do sprzedaż akcji spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu do pobrania tutaj

 

29.08.2022 r.

Spółka Solar Company S.A. nabyła 52.925 akcji własnych stanowiących 1,7642% kapitału zakładowego Spółki przez przyjęcie ofert złożonych Spółce przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na opublikowane Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. z dnia 9 sierpnia 2022 r. Po nabyciu tych akcji Spółka posiada 432.274 akcji własnych stanowiących 14,4091% kapitału zakładowego Spółki.

 

09.08.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. do pobrania tutaj

 

 

23.02.2022 r.

Spółka Solar Company S.A. nabyła 225.695 akcji własnych stanowiących 7,5232% kapitału zakładowego Spółki przez przyjęcie ofert złożonych Spółce przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na opublikowane Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. z dnia 4 lutego 2022 r.

 

04.02.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. do pobrania tutaj

 

13.08.2021 r.

Spółka Solar Company S.A. nabyła 147.649 akcji własnych stanowiących 4,9216% kapitału zakładowego Spółki przez przyjęcie ofert złożonych Spółce przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na opublikowane Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. z dnia 22 lipca 2021 r.

 

22.07.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. do pobrania tutaj